HORSKÁ CHATA SKALKA

Číslo magnetky 792

Kraj:  Moravskoslezský

Okres:  Frýdek-Místek

 

Horská chata Skalka je celoročně otevřená chata v malebném koutku Beskyd s možností ubytování a stravování. Chata má kapacitu 40 lůžek v 15 pokojích, restaurace nabízí až 80 míst. Pořádají se zde společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost, firemní akce a konference, školení, ale i soukromé a rodinné oslavy, svatby, srazy a podobně. Chata je velmi vhodná pro školní pobyty jako školy v přírodě, lyžařské a turistické kurzy, adaptační pobyty.

 

Chata Skalka byla vybudována nad Jablunkovským průsmykem ve výšce 910 m n. m., nad obcí Mosty u Jablunkova v roce 1928. Konec 19. a první třetina 20. století byly v Beskydech ve znamení rozvoje turistických spolků a tím co je nejvíce vidět – výstavbou turistických chat. Oblast Beskyd byla zvláštní tím, že na výstavbě chat se podílely spolky českých, polských, německých i židovských turistů, za blízkou slovenskou hranicí i slovenských. Vznikalo z toho soupeření, které kromě nepříjemností přineslo i výsledek ve větším počtu chat – zejména ve slezské části Beskyd.

 

Chatu na Skalce (jako konkurenci v roce 1924 otevřené české chatě KČST pod Velkým Polomem) postavil neměcký turistický spolek Beskideverein, založený v roce 1893 ve Frýdku. Turisty na Skalku lákala krásná poloha s výhledy, dobré sněhové podmínky a dobrá dostupnost, zejména od železniční trati Jablunkov-Čadca. Tehdejší činovníci Beskidevereinu pořádali sbírky i společenské akce, z nichž vytvořili finanční základ pro výstavbu chaty. (Jmenujme alespoň některé: Dr. Wohrizek, Schlauer, Krisch, Wronka aj.). Základní kámen byl položen 1. července 1928 (v základech dnešní chaty je zabudován) a po neuvěřitelně krátké době 7. října 1928 byla chata slavnostně otevřena.

 

Nedobře se vzpomíná na konec třicátých let, kdy se na chatě scházeli organizovaní členové Sudetoněmecké strany, kteří tvořili pověstnou “pátou kolonu” při likvidaci Československé republiky a na léta 2. světové války, kdy na chatě pobývaly smutně proslulé oddíly jagdkomanda, likvidující protifašistický odboj. Události podzimu 1938 a roku 1939 chatu poslaly do polského záboru, posléze pod fašistickou okupační správu. Těžká léta chata přežila. Po roce 1945 přešla do českých rukou. Za socialismu v 50. letech organizacím, které obhospodařovaly tělovýchovná a turistická zařízení.

 

V roce 1991 získal chatu v restituci od posledního majitele ÚV ČSTV Klub českých turistů, avšak ve velmi špatném stavu. Byl vypracován projekt na její rekonstrukci, který počítal s částkou 7 milionů korun. KČT s takovými finančními prostředky nedisponoval a chtěl chatu prodat. S tímto rozhodnutím nesouhlasil KČT oblast Beskydy a požádal o převedení chaty pod svou správu. Od r. 1994 probíhala na chatě rozsáhlá rekonstrukce svépomocí. Šok pro turisty přišel 7. ledna 1998, čtrnáct dní před plánovaným zahájením provozu. Chata Skalka vyhořela do základů.

 

Práce několika let přišla během dvou hodin nazmar. Zachránit se nedala. Příjezd k chatě je dlouhý a požár přišel v lednu. Nebyl to však konec historie chaty Skalka, ale počátek jejího znovuobnovování a další existence. Stalo se neočekávané. Neštěstí, smůla a škody turisty, obyvatele, spolky a úřady spojily v úsilí o obnovení chaty. Starost a finance o úřední záležitosti zmírňovala iniciativa brigádníků. Byla příkladná. Těžké práce v těžkých podmínkách mnoho, ale ochotných pracovníků také. Kdo nemohl přiložit ruku k dílu, zakoupil si Skalničku – poukázku na ubytování v hodnotě 100,- Kč a vlastně půjčil peníze. Postupně byla zprovozněna restaurace, částečně ubytování a v zimě 2002 byla chata zkolaudována.

 

 

FotoFotoFotoFoto