CISTERCIÁNSKÝ KLÁŠTER OSEK

Číslo magnetky 385

Kraj: Ústecký

Okres: Teplice

 

Klášter založil řád cisterciáků, jehož členové přišli do Oseka roku 1199 z Maštova u Kadaně. Prvotní stavba kláštera byla dřevěná, stavba kamenného kostela byla zahájena již v roce 1206. Ve své původní podobě byl kostel trojlodní bazilikou, kterou připomíná románský portál v jižní zdi chrámu i další architektonické fragmenty. Nejstarší celistvě dochovanou částí kláštera je kapitulní síň, u nás první gotická stavba s žebrovou klenbou, datovaná rokem 1240. Unikátní je i raně gotický portál a zejména otáčecí kamenný pulpit.

 

Radikálních změn doznal klášter koncem 17. a začátkem 18. století za působnosti opata Benedikta Littweriga. Klášter byl pod dohledem litoměřického stavitele O. Broggia v letech 1712 - 1718 v podstatě přestavěn. Součástí přestavby bylo i zřízení tříúrovňové terasovité zahrady s tekoucí i stojatou vodou, sochami, drobnou architekturou a okrasnými dřevinami; pozoruhodně doplňuje monumentální stavbu kláštera.
Velkolepému interiéru kostela dominuje štuková výzdoba od G. A. Gorbelliniho, fresky od J. J. Stevense a V. V. Reinera a oltář s obrazem Nanebevzetí P. Marie od J. K. Lišky.

Osecký klášter je národní kulturní památkou, zachycující stavební vývoj od románského umění až po baroko.

 

Foto