POUTNÍ CHRÁM PANNY MARIE POMOCNÉ NA CHLUMKU V LUŽI

Číslo magnetky 425

Kraj: Pardubický

Okres: Chrudim

 

Výraznou dominantou obce Luže, městečka ležícího v lesnaté kotlině, je mohutný, ranně barokní poutní chrám zasvěcený Panně Marii Pomocnici Křesťanů z konce 17. století, postavený na čedičovém návrší.

 

Dějiny poutního kostela jsou spjaty s hraběnkou Marií Maxmiliánou Evou Hyzerlovou z Chodů a Košumberka. Od svého umírajícího bratra Františka Eusebia získala hraběnka milostný obraz Panny Marie Pomocné, tzv. Pasovské, který uložila v kapli hradu Košumberk. Mimo hraběnky se o obraz zajímal také prostý lid, který k němu často chodil, a tak nechala hraběnka na nedalekém vyvýšeném místě zvaném Chlumek postavit v letech 1667–1669 poutní kapli s ambitem, osmi kaplemi a schodištěm, přístupným ze dvou stran. Kromě faráře v Luži se o nové poutní místo starali také jezuité z královéhradecké koleje, kteří si postavili jihovýchodně od kaple svoji rezidenci. Vzhledem k tomu, že si poutníci toto místo oblíbili a směřovalo jich na Chlumek čím dál tím více, tak se nakonec zbožná hraběnka rozhodla zahájit další stavební práce. Původní kapli zbořila a začala s budováním rozlehlého poutního chrámu, jehož dokončení se bohužel nedožila.


Stavba chrámu byla provedena podle návrhu
italského stavitele Bernarda Minelliho z Hořic za účasti G. B. Alliprandiho a Pavla Ignáce Bayera. 7. září 1696 byl do nového kostela z jezuitské rezidence slavnostně přenesen milostný obraz Panny Marie. Hlavním autorem výzdoby kostela byl sochař (tehdy ještě neznámý) Jiří František Pacák. Byl původně obyčejným poddaným, ale za svou znamenitou práci se stal svobodným pánem.


Významnou součástí
interiéru jsou postranní oltáře v bočních kaplích. Z nich zmíníme jen oltář svaté Anny (vlevo u kazatelny), jejíž obraz prý namaloval Heinsch podle podoby zakladatelky kostela, hraběnky Hieserlové. Po dokončení kostela se pověst poutního místa velmi rychle rozšířila a i dnes zůstal kostel na Luži dodnes dominantou kraje.

 

 

Foto