MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Číslo magnetky 401

Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

 

Mladečské jeskyně se nacházejí na západním okraji obce Mladeč u Litovle v CHKO Litovelské Pomoraví. Puklinové chodby a dómy se nacházejí v podzemí vápencového vrchu Třesín. Části podzemních prostor jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Nejkrásnější partie jeskyní se nazývají Chrám přírody a Panenská jeskyně.

 

Jeskyně byla známa od pradávna a je mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Vedle kostí vyhynulých pravěkých zvířat zde bylo nalezeno velké množství koster lidí starší doby Kamenné s četnými doklady o jejich činnosti (kamenné nástroje, ohniště).

FotoFoto