PUNKEVNÍ JESKYNĚ

Číslo magnetky 451

Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

 

Punkevní jeskyně jsou nejnavštěvovanější jeskyně v České rebublice. Jeskyně byly postupně objevovány v letech 1909-1933 (1909-1914 - suchá část jeskyně, 1920-1933 - vodní plavba) výzkumnou skupinou pod vedením profesora Karla Absolona. Jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně, jejíž délka dosud známých chodeb je více než 30 kilometrů.

Vstup do Punkevních jeskyní je ve vstupní hale provozní budovy. Návštěvníci procházejí nejprve mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou, tzv. Suchou částí jeskyně, na dno propasti Macochy.  Po prohlídce Macochy  následuje projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je krátká prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní.

FotoFoto