ARBORETUM ŽAMPACH

Číslo magnetky 632

Kraj: Pardubický

Okres: Ústí nad Orlicí

 

Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou státem chráněnou kulturní památkou. V areálu a v horním zámeckém parku je realizován tabulový informační systém, jehož cílem je poskytnout základní informace o stromech a keřích zastoupených v parkové výsadbě. Arboretum se rozkládá na ploše cca 4 ha a je  členěno do 3 částí - dolní, horní park a park ve vnitřním zámeckém areálu. Sbírkový fond zahrnuje více než 550 druhů a odrůd dřevin, včetně u nás vzácně zastoupených druhů. Informační systém arboreta zahrnuje rejstříky tabulí a dřevin přístupné z www stránek a v terénu pak poznávací okruh s tabulkovými informacemi o dřevinách. Arboretum Žampach patří mezi všeobecná arboreta, ale zahrnuje také významnější tematické sbírky některých rodů dřevin, jako např. borovice, jedle, dub, magnolie, buk, smrk, bříza  a jasan. Zámecké parky jsou státem chráněnou kulturní památkou. Arboretum Žampach je členem Unie botanických zahrad ČR.

 

Arboretum Žampach je nedílnou součástí Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje.

 

 

Foto