BAROKNÍ STATEK BENICE

Číslo magnetky 688

Kraj: Středočeský

Okres: Benešov

 

Sídlem Hřebčína Favory je barokní statek Benice, který leží na samotě v krásné, mírně zvlněné krajině bývalého panství arcivévody Františka Ferdinanda d´Este s převahou lesů a rozlehlých luk, tedy s ideálními podmínkami pro chov koní.

 

Barokní statek Benice je postaven na plochém návrší, nad údolím, kde stála původní osada s tvrzí. První zmínky o benické tvrzi pocházejí z počátku 14. století. Od roku 1597, kdy se stala součástí konopišťského panství, prošla rukama několika majitelů, z nichž nejznámějším byl Albrecht z Valdštejna. V roce 1734 zdědil panství František Václav z Vrtby, synovec nejvyššího purkrabí Království Českého Jana Josefa z Vrtby.

 

František Václav z Vrtby nechal kolem roku 1750 v rámci rozsáhlých úprav svého panství postavit v Benicích barokní statek podle návrhu známého architekta Františka Ignáce Prée, žáka a spolupracovníka císařského architekta Františka Maxmiliána Kaňky.

 

Ojedinělá trojkřídlá budova je vepsána do rovnostranného trojúhelníku o straně 114 metrů. Neobvyklý půdorys stavitel zvolil na přání Františka Václava z Vrtby, neboť trojúhelník byl symbolem svaté Anny, patronky, ke které se modlila jeho manželka Anna Marie z Klenového. Křídla dvora jsou dlouhá 75 metrů a jejich konce jsou spojeny zdmi s branami. Jejich polohu určuje další, zrcadlově převrácený rovnostranný trojúhelník. Základním obrysovým vzorcem stavby je hexagram, tedy symbol Davidovy neboli Mariánské hvězdy.

 

S přilehlými pozemky byl statek součástí konopišťského panství do roku 1918. Posledním majitelem byl arcivévoda Ferdinand d´Este. Od roku 1918 do roku 1994 s krátkou přestávkou v období protektorátu, kdy sloužil jako cvičiště pro armádu, vlastnil hospodářský dvůr československý stát.

 

V roce 1994 se statek stal sídlem Hřebčína Favory a od té doby prošel kompletní rekonstrukcí.

 

Barokní statek Benice je pro svoji historickou a architektonickou hodnotu zapsán jako kulturní památka.

 

FotoFotoFotoFoto