HROBKA FRANTIŠKA PALACKÉHO

Číslo magnetky 781

Kraj:  Středočeský

Okres:  Mělník

 

Na starém hřbitově kolem barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích u Neratovic se dnes nachází už jen pár hrobů. Jeden z nich patří samotnému otci české historiografie, Františku Palackému.

 

František Palacký se zajímal se o české dějiny, především pak o dobu husitskou, kterou považoval za čas uskutečnění národních, demokratických a sociálních ideálů. Jedno z jeho nejznámějších děl, pětisvazkové Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, vzniklo částečně na lobkovickém zámku.

Dominantou hrobky je socha Spasitele od J. Maixnera z Vídně, která byla vytvořena kolem roku 1860. Po smrti F. Palackého byla hrobka doplněna o ornamenty a dva poprsní reliéfy zobrazující F. Palackého a jeho choť Terezii z profilu. Pod tympanonem je umístěn nápis: PAMÁTCE OTCE PALACKÉHO RODINA. Úpravu hrobky prováděl v roce 1876 sochař Antonín Wilott. Od roku 2004 je hrob zapsaný na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Foto