KLÁŠTERNÍ ZAHRADA V ŽATCI

Číslo magnetky 630

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

 

Kapucínská zahrada se nachází jižně od historického centra Žatce a je přístupná několika vchody z Pražské ulice, třídy Obránců Míru a Klášterní ulice. Obklopuje bývalý kapucínský klášter, který byl postaven v letech 1676–1684 a nepřetržitě fungoval až do roku 1950. Objekt pak sloužil jako domov důchodců až do osmdesátých let 20. století.

 

Klášterní komplex je tvořen čtvercovou budovou konventu, kostelem Korunování Panny Marie a klášterní zahradou. Rozsáhlá zahrada o rozloze 85 arů sloužila k meditacím a také plnila užitkovou funkci. Podle dochovaných historických plánů proběhla v letech 2009–2011 rekonstrukce zahrady.

 

Východně od konventu se nachází relaxační část zahrady tvořená pravidelnými trávníky s nízkým živým plotem ze zimostrázu vždyživého. Podél zdí jsou většinou vysázeny keře tisu červeného. V zahradě byly zachovány stromy, které zde rostly před zahájením její rekonstrukce. Většinou se jedná o staré ovocné stromy, nové stromy nebyly do zahrady vysázeny. Uprostřed zahrady stojí kašna Chmelových rytířů a poblíž u zdi replika sochy Boreše, zachránce Žatce. Jižněji od kašny se nachází busta Jana ze Žatce, který působil v Žatci jako městský písař a notář. V Žatci také napsal humanistické dílo Oráč a smrt (též Oráč z Čech). Poblíž budovy konventu a kostela se nachází malé rozárium a jezírko s lekníny. V severozápadním rohu zahrady se nachází louka, která slouží k pořádání kulturních akcí. V této části zahrady se volně procházejí pávi, kteří patří k malé minizoo domácích zvířat, která leží při jihozápadním rohu zahrady. Vedle budovy patřící k minizoo lze po schodech vystoupit do výše položené menší části zahrady, která je přístupná také z Pražské ulice.

 

V této části zahrady je naproti schodům zvonící studna, vpravo od schodů malé dětské hřiště a vlevo od studny se nachází menší altán. V levé části zahrady se rozkládá především historická tyčová chmelnice a vinice. Největší část zahrady tvoří bylinková zahrada. V bylinkové zahradě roste téměř 80 taxonů bylin, mezi kterými jsou jak druhy používané v léčitelství, tak druhy využívané v kuchyni.

 

Jsou zde vysázeny i druhy pěstované jen jako okrasné, jako například divizna brunátná, mydlice bazalkovitá, pelyněk, čistec vlnatý, kontryhel měkký, šanta, prvosenka nebo třezalka.

FotoFoto