MĚSTSKÉ CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ - VARNSDORF

Číslo magnetky 582

Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

 

Město Varnsdorf s 16 tisíci obyvateli leží v nejsevernější části České republiky na úpatí Lužických hor obklopené ze tří stran hranicí s Německem. Na území města bylo původně několik obcí, které se sloučily až v roce 1849 a vznikla tak největší obec tehdejšího rakousko-uherské monarchie. K tradičním řemeslům zde patřilo zpracovávání lnu, které přešlo v manufakturní. K povýšení na město dochází rozhodnutím císaře Františka Josefa I. 28. července 1868.
V roce 1871 vzniklo ve Varnsdorfu silné protestní hnutí proti usnesení vatikánského koncilu (obsahující mj. dogma o papežově neomylnosti), které vyvrcholilo založením starokatolické církve s biskupstvím ve Varnsdorfu. Starokatolický kostel Proměnění páně byl slavnostně vysvěcen v roce 1874. Z umělecké výzdoby zaujme socha Krista na oltáři od zdejšího významného rodáka Vincenze Pilze, pochovaného ve Vídni.
Na první pohled upoutá zcela jiné městské uspořádání, než na jaké jsme zvyklí z většiny jiných měst. Marně bychom zde hledali městské jádro se sevřenými ulicemi a náměstím. Dodnes je patrný rozptýlený vesnický půdorys.

 

Díky úsilí všech zainteresovaných institucí bylo 1. června 2009 slavnostně otevřeno Městské centrum kultury a vzdělávání, ve kterém sídlí městská knihovna, dům dětí a mládeže a informační centrum. Městská knihovna tak dostala po více než třech desetiletí různých provizorií důstojné a kapacitně vyhovující prostory ke své činnosti.

 

Foto