PAMÁTNÍK TEREZÍN

Číslo magnetky 613

Kraj: Ústecký

Okres: Litoměřice

 

Malá pevnost Terezín sloužila pražskému gestapu v letech 1941–1945 jako věznice. Stálá expozice o její historii je návštěvníkům k dispozici od roku 1994. Svědectví o perzekuci českého národa nacisty podala od té doby statisícům návštěvníků. Z materiálů a dokumentárních filmů výstavy lze vysledovat osudy tisíců českých vězňů v jiných koncentračních táborech nacistické říše. Součástí expozice Malé pevnosti Terezín je i expozice výtvarného umění Památníku Terezín.

 

Od roku 1940 do roku 1945 uvěznili nacisté v koncentračním táboře TerezínMalé pevnosti a židovském ghettu – spolu s táborem Richard v Litoměřicích přes 200 000 lidí. Byli to Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, ale také Rakušané, Francouzi, Italové nebo Nizozemci. Koncentrační tábor Terezín nebyl vyhlazovací, přesto každý pátý ze 150 000 vězňů zemřel přímo v židovském ghettu.

 

Muzeum ghetto Terezín nabízí prohlídku stálé expozice Terezín v "konečném řešení židovské otázky" 1941–1945. Na její přípravě se podíleli také vězni ghetta. Ti bydleli v hromadných ubikacích v bývalých kasárnách.

 

Magdeburská kasárna nyní slouží jako výstavní prostor pro unikátní expozice o hudbě, literatuře, výtvarném a divadelním umění v terezínském ghettu. Část objektu se stala moderní ubytovnou pro účastníky jednodenních či vícedenních vzdělávacích seminářů.

 

 

 

FotoFoto