VODNÍ MLÝN WESSELSKY

Číslo magnetky 785

Kraj:  Moravskoslezský

Okres:  Nový Jičín

 

Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách leží napravo od řeky Odry a vodní náhon k němu se táhne až z Jakubčovic n. Odrou. Prohlédnout si zde můžete mlýn s ojedinělou technologií, funkčním mlýnským kolem o průměru 3,6 m a obnovenou transmisí pro pohon zemědělských strojů.

 

Mlýn v Loučkách přináležel původně místní rychtě. V roce 1571 byl předán Janem Tomášem ze Zvole a Goldštejna do vlastnictví Paulu Schwarzovi. Mlýn měl tehdy tři vodní kola a patřilo k němu i pole. Dalšími majiteli mlýna byli Jakob Kutscher, Hans Weigel a jeho syn Martin, který postavil novou světnici jako výměnek (kolem roku 1742). Poslední z Weiglů, Karl, prodal v roce 1762 mlýn Johannu Wesselskému, dolnímu mlynáři z Jakubčovic, pro jeho syna Valentina za 1000 tolarů nebo také 1100 zlatých. Kupující se zavázal postavit novou výměnkářskou světničku v prostoru tzv. dolní zahrady. Rod Wesselsky měl mlynařinu v krvi a vlastnil mlýn až do poloviny 20. století. Posledním majitelem z rodu Wesselských, Ferdinand Franz Wesselsky, zahynul tragicky ke konci 2. světové války. Jeho manželka se syny Helmutem a Walterem i dcerou Notburgou byli vysídleni do Bavorska, kde rod stále pokračuje.

 

V roce 1946 převzal mlýn Hubert Pazdera, který byl přes svou matku s rodinou Wesselsky spřízněn. Jeho matka byla dcerou jednoho z bratrů Ferdinanda ml. Po druhé světové válce již mlynářská činnost nebyla provozována, jen do začátku padesátých let se příležitostně šrotovalo obilí. Vodním mlýn ještě do roku 1947 dodával elektřinu část obce. Hubert Pazdera začal slibně rozvíjet soukromé hospodářství, které vlivem celospolečenských událostí bylo v roce 1959 pod nátlakem ukončeno. Mlýn spolu s ostatními budovami začal chátrat, nepoužíváním a nedostatečnou údržbou zejména trpěla mlýnská technologie a vodní kola s příslušenstvím, na pile se propadla střecha a časem byla pila zdemolována. Za své vzaly i hospodářské budovy používané JZD. Od smrti Huberta Pazdery vlastní mlýn rodina Králova, která mlýn rekonstruuje.

 

Připraven je také program pro školy s ukázkami využití přírodních materiálů ve stavebnictví, demonstrací využití vodní síly, informacemi o mlynářství, hospodaření a jiné činnosti na mlýně a usedlosti, historii a kultuře Sudet, dřívějším a současném životním stylu.

 

Foto