HASIČSKÉ MUZEUM OSLAVANY

Číslo magnetky 895

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-venkov

 

 

Hasičské muzeum v Oslavanech vzniklo v roce 2002 a v současné době je třetím největším v ČR. Nápad založit muzeum vznikl v hlavě tehdejšího starosty SDH pana Stanislava Kališe a to díky nashromážděným věcem, které už nebylo kam dávat. Hasiči dostali k dispozici pravou část přízemí v jižním křídle oslavanského zámku, kterou museli kompletně opravit a upravit, aby zde mohlo být na podzim slavnostně muzeum otevřeno. Na rekonstrukci se podílelo několik členů dobrovolných hasičů a to nejen na rekonstrukci prostor, ale i rekonstrukci vystavených exponátů.

 

V roce 2004 dostali hasiči zbylou levou část přízemí, opět nutnou opravit, a tak mohli expozici rozšířit. Expozice je výsledkem práce desítky členů místního sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou fandové do historické hasičské techniky. Navštívili CHH v Přibyslavi a rozhodli se zachovat kousek historie regionu i pro příští generace. Většina exponátů se musela rozebrat a pak v muzeu znova složit. Pro rozšiřování expozic členové SDH Oslavany spolupracují s různými sběrateli, kteří jim zapůjčují své exponáty. Tyto exponáty svépomocí restaurují a uvádějí do provozuschopného stavu. Každým rokem se v muzeu něco vylepšuje a přidává, expozice se pozvolna mění, doplňují se vitríny o nový obsah.

 

V roce 2015 došlo k obnově a změně témat v některých vitrínách a muzeum bylo doplněno cedulemi s další hasičskou tématikou. Dnešní muzeum má k dispozici 8 místností plných vzácných a mnohdy i hodně starých exponátů. K vidění jsou ukázky hasičské techniky (koněspřežné i motorové stříkačky, hadicové navijáky, dvoukolové a přenosné stříkačky, trhací háky, spojovací technika, dýchací a hasicí přístroje, pomůcky zdravotnické záchranné pomoci), dále je zde samostatná expozice historických hasičských uniforem včetně zahraničních, zásahové oděvy a výzbroj hasičů od první poloviny 20. století až po současnost, bohatá fotodokumentace a staré hasičské kroniky, řády a vyznamenání a mnoho dalších zajímavých exponátů.

FotoFotoFoto