MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO

Číslo magnetky 826

Kraj:  Středočeský

Okres:  Nymburk

 

Stálá expozice Polabského muzea v Lysé nad Labem seznamuje návštěvníka s životem a dílem zdejšího rodáka, předního orientalisty a rozluštitele chetitského jazyka prof. Bedřicha Hrozného. Kromě expozice pořádá muzeum v průběhu roku příležitostné výstavy z muzejních sbírek a uměleckých děl.

Ve spolupráci s Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze je zde vytvořena stálá biografická expozice: „Život a dílo Bedřicha Hrozného“ s řadou unikátních exponátů, osobními předměty a rukopisy. Pro školní třídy jsou v muzeu připraveny pracovní listy.


Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem vzniklo již v roce 1893. V roce 1912 neslo muzeum název Městské muzeum v Lysé nad Labem, současně se usídlilo v budově Městského úřadu - ve staré radnici. Zásadním mezníkem v muzejní práci se stal rok 1952, kdy byly všechny sbírky přeneseny do historické barokní budovy z r. 1752 (z doby Swett-Sporcků), kde muzeum sídlí a spravuje své sbírky dodnes. V šedesátých letech se stává pobočkou Polabského muzea se sídlem v Poděbradech, od roku 1951 nese čestný název Muzeum Bedřicha Hrozného, na počest lyského rodáka, profesora Bedřicha Hrozného.

Foto