MUZEUM BOSKOVICKA

Číslo magnetky 722

Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

 

Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, navazuje na tradici místního muzejního spolku a městského muzea, které bylo založeno v roce 1905. Zajišťuje odbornou činnost výzkumnou a sbírkotvornou, a to zejména v oblasti archeologie, historie a etnografie ve spolupráci s externími odborníky také na poli přírodních věd.


Kromě hlavní budovy, původní hraběcí rezidence, s všeobecně vlastivědnou expozicí Boskovicko - krajinou sedmizubého hřebene muzeum provozuje také boskovické židovské památky (synagogu a židovský obecní dům) a expozici historických zemědělských strojů.

 

Muzeum regionu Boskovicka spravuje celkem 8 sbírek, z nichž nejrozsáhlejší jsou sbírky archeologická, historická a etnografická. Kromě provozování stálých expozic pořádá výstavy, doprovodné a prezentační akce pro širokou veřejnost i různé cílové skupiny, od nejmenších dětí po seniory, či zdravotně hendikepované návštěvníky.

 

 

 

Foto