MUZEUM ŘEMESEL

Číslo magnetky 125

Kraj: Vysočina

Okres: Třebíč

 

Muzeum Moravské Budějovice má své expozice ve dvou objektech, v Masných krámech a zámku. Základ sbírek tvoří unikátní doklady zaniklých a zanikajících řemesel. Šíře a pestrost návštěvnických expozic je však daleko větší.

V budově bývalých Masných krámů jsou prezentovány doklady řemesel venkovských. V jednotlivých dílnách se návštěvník může seznámit s nástroji a výrobky sítařů, barvířů, hrnčířů, kamnářů, kolářů, kovářů, podkovářů, přadláků lnu, sedlářů, ševců a řezníků.

 

V části budovy zámku, jsou umístěna řemesla městská. Vývoj řemesel je zde zachycen od tzv. cechovního uspořádání, přes devatenácté století kdy byly cechy zrušeny, až po století dvacáté, kdy řada řemesel přešla do průmyslové výroby. Nejstarší období lucemburské, je zastoupeno výrobky a výrobními prostředky cínařů, hodinářů, zbrojířů, voskařů, oplatkářů a perníkářů. V dalších místnostech se prezentují řemesla šestnáctého století, krejčí, kožešníci, kloboučníci a čepičáři. Následuje řemeslo zámečnické a pilníkářské, které se v průběhu šestnáctého a sedmnáctého století vydělilo z řemesla kovářského. Mezi nejmladší řemesla v M. Budějovicích patřilo hřebenářství a perleťářství, které jako jedno z prvních přešlo do průmyslové výroby. K velkému hospodářskému rozmachu došlo vystavěním železnice v roce 1871 a založením peněžních ústavů v roce 1869 a 1874. Expozice zachycují nebývalý rozvoj ve výrobě nábytku, strojnictví, zpracování kůží a stavebnictví ale i řemesla nová, jako knihařství a knihtiskařství.


Část místností zámku je věnována historii M. Budějovic od nejstaršího osídlení až po rok 1945. V archeologické expozici je vystavena část sbírky významného archeologa Jaroslava Palliardiho, jenž působil v M. Budějovicích. Ke zhlédnutí je zde soubor unikátních kopií Loštických pohárů ze šestnáctého století. Také malá hliněná soška „Idol s měsíčkovitou hlavou“ je zachovalostí ojedinělá. Málokteré muzeum jihozápadní Moravy se může pochlubit tak ucelenou a pěknou sbírkou gotického kachloví.V místnosti věnované historii města, si připomeneme významné milníky M.Budějovic, doplněné o kopie privilegií, pečeti a pečetidla atd.

 
Muzeum prezentuje několik zámeckých interiérů. V místnosti se souborem novorenesančního nábytku a cínového nádobí, je mezi militárii umístněn obraz znázorňující dobývání Sadku. Ve Velkém sále, kde se konají různé společenské události, se nachází galerie Wallisů s obrazem Josefa Wallise, ministra financí rakouské monarchie. Za povšimnutí stojí dvě velké barokní skříně, každá jiné konstrukce. Nádherný barokní nábytek je ke shlédnutí i v Ložnici hraběnky. Především vzácný toaletní stolek s mramorovou deskou a toaletní soupravou. Pracovna hraběte je obložena tmavým dřevem s výklenkem pro knihy a zbraně. Po stěnách jsou umístněny dobové fotografie ve vyřezávaných rámech a trofeje na vyřezávaných podložkách. Jídelna zámku je laděna do bílo-zelené barvy, včetně zabudovaného nábytku, sedacího nábytku, rámů obrazů s rytinami Ridingera, a podložek s jeleními hlavami, rozvěšených po stěnách jídelny . V Empírovém sále upoutají výstavní skleníky s ukázkovým porcelánem.  Lovecký sál  je plný trofejí velkého lovce a cestovatele Rudolfa Salma.

Muzeum Moravské Budějovice svými expozicemi přesahuje vlastní region. Jejich skladba a různorodost, každoročně zaujmou mnoho spokojených návštěvníků.

 

Foto