MUZEUM VYŠKOVSKA

Číslo magnetky 845

Kraj: Jihomoravský

Okres: Vyškov

 

Muzeum nabízí k prohlídce 8 stálých expozic, sedm z nich ve Vyškově a jedna v Bučovicích. Nejstarší expozice muzea vznikla před více než 50 lety, nejmladší z nich byla vytvořena v roce 2016. Ostatní jsou ze 70., 80. a začátku 90. let 20. století.

 

Expozice k životu a dílu Aloise Musila prezentuje předměty z jeho pozůstalosti, ale i další artefakty vztahující se k jeho cestám na Blízký východ, a představeny obory, jimž se věnoval.

 

Profesor ThDr. Alois Musil (1868–1944), papežský prelát, biblista, orientalista, cestovatel a spisovatel, rodák z Rychtářova, je jednou z nejvýznamnějších osobností regionu a řadí se ke světově uznávaným představitelům české vědy.

Foto