ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE STŘEDNÍCH ČECH

Číslo magnetky 429

Kraj: Praha

Okres: Praha

 

Ústav archeologické památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ) byl zřízen rozhodnutím ministra kultury v roce 1993 a jeho vznik je spojen s proměnami koncepce soudobé památkové péče. Ministerstvo kultury ČR se dohodlo s Akademií věd ČR na přenesení části povinností a práv Archeologického ústavu AV ČR na nově vzniklou síť Ústavů archeologické památkové péče, které se měly stát regionálními specializovanými pracovišti. Jejich úkolem byla a stále je kontinuální organizační, terénní, zpracovatelská, školitelská, publikační a výstavní činnost.

 

Od 1. 4. 2001 je Ústav archeologické památkové péče středních Čech samostatnou jednotkou s právní subjektivitou, zřízenou a financovanou Středočeským krajem. Za více než dvacet let existence ústavu provedli jeho pracovníci již tisíce odborných archeologických dohledů a stovky záchranných archeologických výzkumů.

 

 

FotoFotoFotoFotoFotoFoto