BLATNÁ

Číslo magnetky 10

Kraj: Jihočeský

Okres: Strakonice

 

Historicky významný zámek Blatná je osobitou, ojedinělou architekturou už tím, že je postaven na blatech, vlastně na ostrůvku uprostřed vody, a že je to tedy jeden z mála dochovaných zámků vodních. Ve své nejstarší podobě byl dřevěnou tvrzí, pak gotickým hradem, který se v průběhu několika přestaveb (renesanční a barokní) nakonec proměnil v pohodlné zámecké sídlo. K poslední větší úpravě, při které komplex budov nabyl současné podoby, došlo za svobodných pánů Hildprandtů v l. 1850 - 1856. Zámek byl v duchu tehdejší módy regotizován, a to podle návrhu architekta B. Gruebera. V téže době byla přiléhající obora proměněna v anglický park (42 ha).

Téměř osm století vývoje zámku po sobě zanechalo viditelné stopy. Ty nejstarší sahající asi až k r. 1220, jsou reprezentovány zbytky románské centrální kaple (vykopány 1926) v pravém zadním traktu nádvoří. Ke kapli se patrně kdysi přimykal palác pánů Bavorů ze Strakonic, ten však následující majitelé - Rožmitálové - zřejmě zbořili a vystavěli znovu (před 1407). Obehnali jej kamennou zdí, vodním příkopem a hliněným valem. Přidali také monumentální hranol věže v průčelí a zdvihací (tenkrát dřevěný) most. Ve Starém paláci pánů z Rožmitálu se v ě. patře zachovaly výjmečně hodnotné nástěnné a stropní malby. Zdobí též 2. patro věže, pracovnu p. Lva a Zdeňka z Rožmitálu. (Malby byly v l. 1974 - 1977 restaurovány.) Mezi Starým palácem a věží stojí dnes renesanční palác Rozdražovský, za Serényiů později barokizovaný. Zleva se pak k vstupní věži přimyká gotiská kaple P. Marie, následuje palác p. Lva z Rožmitálu a levý závěr lichoběžníkového nádvoří tvoří (na jihozápadě) architektonicky významný palác postavený slavným Benediktem Rejtem v l. 1515 - 1530.

Zámek Blatná je už řadu let v rekonstrukci, nicméně pro návštěvníky jsou zpřístupněny jeho nově renovované části. V nejnovější době se na rekonstrukci hmotně i organizačně podílejí žijící členové rodiny Hildprandtů, posledních soukromých majitelů zámku, jimž byl majetek, po druhé světové válce odňatý, před nedávnem v restituci opět navrácen.

 

Foto