ČASTOLOVICE

Číslo magnetky 23

Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

 

Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz, kterou postavili páni z Častolovic. Později patřily Častolovice pánům z Kunštátu, nejznámější z nich byj Jiří z Poděbrad. V roce 1495 koupil Častolovice Vilém z Pernštejna jeden z nejmocnějších panů tehdejší stavovské monarchie. V tu dobu význam častolovického panského sídla poklesl, o čemž svědčí deskový zápis z roku 1559, kdy městečko Častolovice s pustou tvrzí koupil Jindřich z Regeru. Ten zdejší tvrz obnovil a roku 1570 postoupil Častolovice Albrechtu Bryknovi z Brukštejna jako kompenzaci dluhu 6100 kop českých grošů. Ten ji opět, jako kompenzaci dluhu 11500 kop míšenských, postoupil v roce 1577 Rudolfu II. Komorním zbožím nezůstaly Častolovice dlouho - roku 1584 je Rudolf II. prodal za stejnou částku bratrům Janu, Vilému a Jiřímu a jejich synovci Bedřichovi z Oppersdorfu.
V letech 1588-1615 postavil Jan Bedřich z Oppersdorfu a jeho žena Magdaléna z Donína na místě zpustlé vodní tvrze renesanční zámek. Jeho podoba se nám zachovala na olejomalbě a návštěvníci ji mohou vidět ve vstupní místnosti zámku. Finanční situace Operštorfů však způsobila, že se o jejich dluhy začal zajímat zemský soud. Roku 1684 prodali ustanovení komisaři zemského soudu všechny oprštorfské statky, přičemž Častolovice koupila za 195 000 zlatých pro Tomáše Černína, hraběte z Chudenic, Anna Kateřina hraběnka z Martinic. Černínské období v dějinách Častolovic trvalo pouze 10 let.
Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království českého Adolf Vratislav ze Sternberga. Roku 1701 zřídil ze svých dvou hlavních panství - Častolovic a Zásmuk - svěřenecké statky. Oldřich Adolf Vratislav Šternberg však již roku 1703 zemřel a dědicem fideikomisních statků se stal starší syn František Damián Josef, královský rada a zemský soudce. Ten zemřel roku 1723. Za třicetileté války údajně sloužil krátce zámek za vojenský špitál.

 

Sternbergové museli zámek dvakrát opustit. Poprvé za německé okupace, kdy byla na častolovické a zásmucké panství němci uvalena nucená správa jako důsledek jejich odmítnutí přihlásit se k německé národnosti. Leopold Sternberg spolu s dalšími českými šlechtici navštívili presidenta E. Beneše a předali mu prohlášení, kterým potvrdili svou českou příslušnost. Leopold se musel s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil a dcerou Dianou se museli odstěhovat do Prahy. Po válce se směli vrátit a tak jako mnoho dalších, se pustili do oprav a zařizovaní. Když byl v roce 1948 veškerý majetek konfiskován, opustil Leopold Sternberg s rodinou Častolovice podruhé. Tentokrát odjeli do Spojených států. V roce 1953 se rodina přestěhovala na ostrov Jamajka, kde Leopold Sternberg umřel v roce 1957, kde je do dnes jeho hrob. O tomto období napsala později Cecílie Sternbergová knihu " Cesta" , která vyšla také česky a stále je k dostání na zámku v Častolovicích.
Památková péče, která se stala později správcem kulturních památek, zřídila ve starší části zámku veřejně přístupnou expozici. Do východního křídla se nastěhovala učňovská škola Kovoslužby a tyto prostory zámku doslova vybydlela.
Po revoluci roku 1989 se Diana Sternbergová vrátila do Čech a díky restituci v květnu 1992 získala Častolovice zpět.

 

FotoFotoFoto