ČEJKOVICE

Číslo magnetky 25

Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

 

Na místě Čejkovického zámku stávala dřív tvrz, spjata s řádem templářů, jenž zde měl svou komendu. První zprávy o komendě  pochází z roku 1248 a v roce 1303 se připomíná naposledy. Po zrušení řádu roku 1312 se tvrz dostala do rukou krále a poté pánů z Lipé. Za husitských válek byla pobořena. V roce 1512 postoupil Heřman ze Zástřizl Čejkovice Heraltu Kunovi z Kunštátu na Hodoníně, který nechal tvrz znovu vybudovat s půlkruhovým půdorysem a věží. Ve 2. polovině 16. století za pánů z Víckova bylo sídlo rozšířeno a opatřeno arkádami, takže získalo charakter zámku. Po stavovském povstání bylo panství zkonfiskováno a darováno olomouckým jezuitům. Zámek byl honosným a pěkným sídlem, i když v pobělohorském období značně utrpěl. Jezuité si v něm zřídili sídlo a ukrýt v době nebezpečí. Za vpádu kuruců v roce 1704 zámek vyhořel. V letech 1715 - 1717 byl opraven a byla přistavěna také přední a boční část, kolem objektu byl zřízen park. Rozsáhlé sklepy pod zámkem vystavěli olomoučtí jezuité přibližně na začátku 18. století.

Po zrušení jezuitů roku 1773 zámek koupil císař Josef II. a zřídil zde byty zaměstnanců velkostatku. V 19. století dokonce kolárna na dvoře sloužila jako nouzová škola pro děti. Po roce 1918 přešel zámek do majetku státu. Koncem 20. století byl rozsáhle zrekonstruován a upraven na hotel. Zámecký hotel Čejkovice nabízí rozsáhlou možnost pořádání kulturních, firemních i rodinných akcí nebo pořádání svatebních obřadů v zámecké kapli. Na zámku je kromě hotelu umístněna také archeologická expozice: "Od lovců mamutů k templářům".  

 

Foto