ČERVENÉ POŘÍČÍ

Číslo magnetky 27

Kraj: Plzeňský

Okres: Klatovy

 

Státní zámek Červené Poříčí tvoří unikátní příklad stavby ve stylu saské renesance, dochované v Plzeňském kraji. Zámek byl postaven roku 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na místě starší tvrze Mladoty z Jelmanic. V 19. století patřil císařské rodině a po vzniku ČSR připadl státu. Od roku 2010 je objekt Národní kulturní památkou. Zámek zůstal prakticky neznehodnocen pozdějšími přestavbami. Protože objekt prochází rozsáhlou památkovou obnovou, je zámek několikrát v roce mimořádně zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci tak mají poměrně ojedinělou možnost nahlížet do procesu památkové obnovy historického objektu. Záměrem je ukázat návštěvníkům památku jako historické sídlo v krajině, představit její stavebně historický vývoj s ukázkami slohových období a prezentovat stavební obnovu a restaurátorské práce.

Foto