ČESKÝ KRUMLOV

Číslo magnetky 29

Kraj: Jihočeský

Okres: Český Krumlov

 

Na místě dnešního zámku stával hrad, o němž je první zmínka z r. 1253. Hrad byl vystavěn na skalnatém ostrohu nad brodem přes Vltavu a zvenčí byl chráněn příkopem vylámaným ve skále s hradbou. Za ní byl obytný palác. Krumlov byl od svého počátku rodovým sídlem Rožmberků. V polovině 14. stol. byl nad starým hradem postaven tzv. Horní hrad s kaplí sv. Jiří. S Dolním hradem byl spojen mostem přes příkop. V polovině 15. stol. byl postaven trojkřídlý palác navazující na starší stavby a vzniklo tak druhé nádvoří. V l. 1506-13 byl přestavěn palác Horního hradu a bylo zlepšeno opevnění celého hradu. Velmi významných renesančních přestaveb se Krumlov dočkal za Viléma z Rožmberka ve 2. polovině 16. stol. Některé budovy byly rovněž ozdobeny malbami. Rokem 1602 končí vláda Rožmberků na Krumlově, který přechází  do rukou Habsburků. Koncem 17. stol., za Eggenberků, prošel hrad dalšími stavebními úpravami (obrazárna, divadelní sál, zámecká zahrada). R. 1709 byl postaven vysoký zděný most spojující zámek a divadlo se zahradou. Za Schwarzenberků byla ještě upravena mincovna, postavena jízdárna a upravena zámecká kaple. Nově byla upravena i zámecká zahrada. Od 2. poloviny 18. stol. přestal být zámek trvalým sídlem Schwarzenberků, ale byl i nadále udržován. V r. 1940 byl zabrán gestapem a v r. 1945 se stal státním majetkem. V současné době je zámek spolu s městem zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Foto