ČESTICE

Číslo magnetky 30

Kraj: Jihočeský

Okres: Strakonice

 

Barokní zámek v Česticích, postavený údajně naproti bývalé tvrzi asi ve třetí čtvrtině 17. století, vyhořel před r. 1690, ale byl zase před r. 1702 obnoven. V majetku Říčanů zůstaly Čestice až do r. 1735, kdy je koupil Václav Arnošt Malovec z Chýnova a Vimperka. Jeho potomci drželi statek do r. 1800, kdy jej koupil hrabě František Sickingen, ale již v r. 1801 jej prodal Josefu Baumbasovi. Od té doby se majitelé Čestic často střídali.

Raně barokní zámek stojí na východní straně návsi. Je to jednopatrová, dvoukřídlá budova o půdorysu písmene L se šestibokou věží v levém nároží. Vchod umístěný mimo osu náročně raně barokně řešeného průčelí vede ke schodišti, na němž je zasazena deska se znakem někdejšího majitele tvrze Přecha z Čestic z r. 1546. Klenby v přízemí a v patře svědčí o úpravách provedených po požáru z r. 1690. Poslední pokoj v severním křídle byl přeměněn na domácí kapli sv. Karla Boromejského, patrně za hraběte Karla Reye, který koupil Čestice v r. 1826.

Foto