CHOLTICE

Číslo magnetky 60

Kraj: Pardubický

Okres: Pardubice

 

Prvním majitelem panství byl Beneš z Choltic. Prvním větším rodem, vlastnící Choltice, byli Boubínští z Újezda, poté nazývaní Choltičtí z Újezda. Roku 1541 koupil polovinu Choltic Jiřík Gerštorf z Gerštorfu a roku 1542 přikoupil i druhou polovinu. Gerštorfové vystavěli původní zámek a žili zde až do roku 1623. Byli přívrženci tzv. zimního krále a po bitvě na Bílé hoře raději opustili království, majetek jim byl zkonfiskován a roku 1623 choltické panství koupil Kryštof Šimon z Thunu. Po Kryštofu Šimonovi vlastnil thunovská panství Jan Sigmund Thun a jeho tři nejmladší synové se stali zakladateli thunovských majorátů, z nichž Romedius Konstantin založil majorát choltický. Když se Romedius Konstantin ujal správy majetku, byl původní zámek po Gerštorfech neobyvatelný. Po dohodě s ostatními příslušníky rodu bylo proto rozhodnuto vystavět nové sídlo.

 

Zámek je raně barokní stavba s doznívajícími prvky renesance. Měl mít podobu čtverce, jehož 3 strany měly tvořit budovy a severní, volná strana, měla být uzavřena mohutnou mříží. Nedostatek finančních prostředků nedovolil stavbu dokončit, v podstatě je postavena polovina projektované stavby včetně kaple. V jižním křídle zámku je vestavěna kaple sv. Romedia. Je to osmiboká stavba, uvnitř dělená pilastry s kanelurami a píšťalami přerušovanými vinnou révou s andělíčky. Pilastry přecházejí nad mohutnou římsou v polosloupy s korintskými hlavicemi do kopule, která je zakončena obdélníkovou lucernou. Největší raritou kaple jsou zde umístěné postavy známých kacířů – Ária, Šimona čaroděje, Jeronýma Pražského, Mistra Jana Husa, Manesa, Nestoria, Luthera a Kalvína. Thunové byli přísnými katolíky.

 

Zámek byl dostavěn již roku 1670, kaple zřejmě nebyla dokončena úplně. Ale již v roce 1678 se dokončuje vchod do kaple s toskánskými sloupy a balustrádou a tento rok je zřejmě i rokem ukončení stavby. Kaple sv. Romedia je jedna z nejhezčích raně barokních staveb u nás.

Rod Thunů vlastnil Choltice s desetiletou přestávkou až do roku 1945.

Foto