HORNÍ HRAD

Číslo magnetky 46

Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

 

Hrad na výběžku skalnatého ostrohu nad soutokem dvou potoků byl postaven patrně králem Václavem II. někdy na konci 13. století. Od roku 1320 se často střídal v držení lenních majitelů. Roku 1470 jej získali Satanéřové z Drahovic, kteří roku 1497 dosáhli jeho propuštění z královského manství. V roce 1528 ho koupili Šlikové, kterým byl pro účast ve stavovském odboji roku 1547 zkonfiskován a navrácen jim byl až roku 1574. Šlikové přestavěli hrad na renesanční zámek. Roku 1663 jej od nich obnovený po požáru koupil Julius Jindřich kníže Sachsen-Lauenburg a připojil ho k Ostrohu nad Ohří. Od roku 1690 patřil bádenským markrabatům a po jejich vymření roku 1782 přešel na královskou komoru. Ta jej roku 1836 prodala Gabriele Buquoy-Longueval. Hraběnka Gabriela přistoupila v letech 1840-50 k rozsáhlé rekonstrukci, při které získal původní gotický hrad moderní podobu. Dnešní vzhled však pochází zejména z novogotické přestavby provedené podle návrhu profesora Bernarda Gruebera (mimo jiné přestavby Blatné, Orlíku nad Vltavou a Sychrova) pro Ferdinanda Buquoy-Longueval.

 

Staveniště pro hrad bylo vybráno velmi neobvykle a nevýhodně - sousedí bezprostředně s výrazně vyšším vrchem, na kterém dnes stojí pseudogotická kaplička. Stavitelé hradu nemohli nechat takovéto strategické místo bez povšimnutí, a zcela jistě muselo být zapojeno do obrany hradu. Vlastní hrad byl dvojdílný. Středověké předhradí bylo zcela překryto pozdějšími zámeckými budovami. Ze zástavby jádra se kromě bergfritu dochovala pouze obvodová zeď tvořící dnešní terasu. 

FotoFoto