HOŘOVICE

Číslo magnetky 49

Kraj: Středočeský

Okres: Beroun

 

Zámek nechali vystavět na počátku 18. století pánové z Vrbna a Bruntálu v barokním stylu.
V současné době nese stopy stavebních úprav z 2. poloviny 19. století, kdy celé panství koupila hesenská knížecí rodina pánů z Hanau, v jejímž majetku zůstal až do r. 1945. Hrabata z Vrbna patřila k nejvýznačnějším představitelům české šlechty. Hrabě Rudolf z Vrbna (zemř. 1823) byl mimořádně vzdělaným mužem s hlubokým profesionálním zájmem  o přírodní vědy. Hanavská knížata patřila k staré německé šlechtě a Friedrich Wilhelm (zemř. 1875) byl posledním kurfiřtem Hesenským. Oba rody rozvíjely na Hořovicku výrobu litiny, jejíž význam dosahoval evropské úrovně již v 19. století.

FotoFoto