HUMPRECHT

Číslo magnetky 57

Kraj: Královéhradecký

Okres: Jičín

 

Zámeček vystavěl italský architekt Carlo Lurago v letech 1666 – 1668 jako letní a lovecké sídlo pro hraběte Jana Humprechta Czernina z Chudenic. Stavba byla vybudována ve stylu raného baroka s prvky pozdní renesance a manýrismu. V roce 1678 zámek několikrát zasáhl blesk a Humprecht vyhořel. Během dvou let byl opraven, zvýšen o jedno poschodí a je možné říci, že od roku 1680 až dodnes existuje téměř ve stejné podobě.


Humprecht je naprosto nezaměnitelný svou odlišností od svých současníků, předchůdců i následníků. Oválný tvar jeho půdorysu, zajímavé řešení osvětlení horního sálu vystupující lucernou a netypická ozdoba vrcholu střechy – půlměsíc – z něj vytvářejí památku ojedinělou, kterou si s žádnou jinou nespletete. Zajímavé jsou i střípky historie, které se k zámku váží.


Po třech generacích Czerninů přešel Humprecht a celé kostecké panství do majetku rodiny Netolických z Eisenberka roku 1738. Ti uvažovali o radikální přestavbě zámku, aby mohl sloužit ne jako reprezentační sídlo, ale jako celoročně obyvatelný objekt. Patrně také z vojenských důvodů k této přestavbě nedošlo, Netoličtí dal Borgo si upravili nedaleký zámeček ve Vlčím Poli. Humprecht však poklesl na hospodářské zázemí panství, díky němuž byly opraveny střechy, roku 1829, ale atmosféra lovecké obory a zámečku se zázemím koníren, myslïvny, hájenky a dalších staveb se proměnila. Kované zábradlí z vyhlídkového ochozu bylo zpeněženo, zeď obory se začala rozpadat a sloužila po odprodeji jako stavební materiál. Definitivní zánik obory souvisel se stavbou železniční dráhy Mladá Boleslav – Stará Paka, kdy byl prostor dřívější honitby rozdělen na dvě části. Vlastní zámek postupně chátral, přestože stále vzbuzoval zájem. Polorozpadlou budovu zámku s celou oborou získalo roku 1926 město Sobotka, v rámci první pozemkové reformy došlo k zaknihování majetku začátkem třicátých let. Město také díky svým významným rodákům zahájilo opravy a vytvořilo zde první interiérové instalace v roce 1937 – čtyři místnosti věnované rodu Czerninů, prostor připomínající osobnost historika dr. Josefa Pekaře a upravilo nejzajímavější místnost v zámku – tzv. akustickou hodovní síň v 1.patře zámku.


 Po druhé světové válce se expozice v zámku proměňovaly, měly především muzejní a literární charakter – Čtyři ze Sobotky, expozice nakladatelství Albatros. V letech 1982-1992 byl zámek Humprecht ve správě Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. Tato instituce zahájila opravy střech a omítek. Po těchto rekonstrukcích zámek přešel opět do majetku města Sobotky v roce 1992. Od roku 1994 město pokračuje v opravách zámku a ve spolupráci s územními pracovišti národniho památkového ústavu realizuje v zámku nové interiérové instalace, které přibližují využití zámku v dobách jeho největší slávy v 17. a 18. století. Díky nové expozici byly otevřeny prostory, které delší dobu nebyly návštěvníkům přístupné, s instalací, která uspokojí každou návštěvnickou otázku, týkající se
historie zámku a jeho majitelů. V roce 2008 byl zámek prohlášen za národní kulturní památku.

FotoFoto