KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Číslo magnetky 80

Kraj: Ústecký

Okres: Chomutov

 

Počáteční etapy výstavby zámku se datují od roku 1514. Zámek založili páni z Fictumu, původem ze Saska. V roce 1623 získávají zámek jako pobělohorský konfiskát Thunové. Po roce 1660 došlo k rozsáhlé raně barokní přestavbě zámku a celého zámeckého areálu. Současnou podobu získal zámek po rozsáhlých požárech v letech 1856 -1860, kdy byl zásadně přestavěn v pseudogotickém stylu. Od roku 1945 byl zámek ve vlastnictví státu. Od 22.10.1993 je zámek v majetku města Klášterce nad Ohří, které svým nákladem celý zámecký areál včetně zámku zrenovovalo.

 

V zámeckém parku naleznete vzácné dřeviny a 220 druhy stromů z celého světa, v areálu pak Thunskou hrobku, sallu terrenu a plastiky Jana Brokoffa. V historických interiérech se štukovou výzdobou se z původního vybavení nic nedochovalo a dnes je zde instalována vzácná expozice výroby porcelánu od prvopočátků po dnešek ze sbírek Umělecko - průmyslového muzea v Praze. V průběhu sezóny je přístupná zámecká vyhlídková věž, navštívit lze také hrobku v přilehlém kostele Nejsvětější Trojice s porcelánovým plastickým rodokmenem hraběcí rodiny Thunů, která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623.

 

Časté jsou také výstavy minerálů a drahých kamenů z naleziště Ciboušov - Domašín, vzdáleného 2 km severně od města v Krušných horách. Drahé kameny z tohoto naleziště byly použity na výzdobu kaple sv. Václava ve Svatovítské katedrále a v kaplích sv. Kříže a sv. Kateřiny na Karlštejně.

FotoFoto