KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

Číslo magnetky 86

Kraj: Středočeský

Okres: Kolín

 

Město, lidově zvané Černý Kostelec, leží v členité lesnaté krajině, které byla až do r. 1325 majetkem Královské koruny. V r.1325, kdy jí získali pánové z Náchoda, tu již stával hrad a osada s kostelem, později rozšířená a v r.1489 povýšená na městečko.

 

Hrad neznámé podoby zřejmě založil panovník ve 13.století na původně slovanském hradišti. Koncem 15.století jej drželi Slavatové z Chlumu a Košumberka, kteří objekt výrazně přestavěli. V r. 1547 byl zkonfiskován Ferdinandem I. a po požáru v r.1549 přestavován dvorskou hutí za účasti P.della Stella, H.Tirola a G.M.Aostalliho na lovecký zámek. Rozestavěný objekt koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic, který práce pod vedením O.Avostalise dokončil. V r.1614 získal zámek Jan Albrecht Smiřický, jeden z iniciátorů pražské defenestrace v r.1618. Císař mu pak kostelecké panství zabavil, od r.1626 do r. 1933 bylo majetkem Liechtenštejnů. Od nich jej převzal stát pro Vysokou školu zemědělskou v Praze.

Foto