LNÁŘE

Číslo magnetky 111

Kraj: Jihočeský

Okres: Strakonice

 

Zámek se nachází asi 100 km jihozápadně od Prahy v centru staré rybnikářské oblasti. Nejstarší rybníky jsou zde již od dob Karla IV. a na jejich rozšíření se údajně podílel i Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Zámek byl postaven v 17. století vedle starší gotické tvrze. Stavbu zámku zahájil Aleš Vratislav hrabě z Mitrovic v roce 1666 a dokončil ji Tomáš Zacheus, syn hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic v roce 1685. Na zámku se vystřídala řada majitelů, z nichž většina se podílela na jeho zvelebení. Díky nim lze na zámku shlédnout unikátní soubor nástěnných maleb s výjevy z antické mytologie. V bohatě zdobené kapli můžete shlédnout fresky s výjevy z bible. Štuková výzdoba tvoří s freskami harmonický celek nebývalé krásy.

 

Zámek Lnáře leží na hlavní silnici z Plzně do Českých Budějovic - někdejší demarkační čáře. Není proto náhodou, že se ve Lnářích setkaly v květnu 1945 tři osvoboditelské armády: americká, sovětská a armáda generála Vlasova. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci a přespal zde i generál Vlasov. Rozsáhlá rekonstrukce byla ukončena Českou vládou v roce 1985.

 

V roce 1993 byl zámek navrácen původním majitelům a poprvé byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1999, tedy 333 let od svého založení. Na zámku se kromě prohlídek konají svatební obřady, koncerty a jiné společenské akce.

Foto